Tách họ tên trong excel dùng hàm

Vời thầy cô giáo làm việc với vời trường dữ liệu họ và tên học sinh thường xuyên phải tách họ tên trong bảng tính điểm của các em. Vậy làm như thế nào để tách được tên ra khỏi cột họ và tên? Làm như nào để tách được tên và tên đệm ra … Đọc tiếp