Cách thêm dòng, xóa dòng trong google sheets

Giờ đây google sheets đã trở lên thông dụng, nhiều nhân viên văn phòng đã chuyển dần từ microsoft excel sang google sheets. So với với excel thì sheets có nhiều điểm tương tự tuy nhiên nó vẫn có điểm khác. Ví như việc thêm dòng, xóa dòng chẳng hạn, có nhiều bạn vẫn chưa … Đọc tiếp

Hướng dẫn cố định hàng trong google sheet

Cố định hàng trong excel đã rất nhiều người biết nhưng nói tới google sheet thì nhiều người còn lạ, đôi khi chưa từng nghe tới chứ đứng nói tới cố định hàng trong google sheet phải không nào. Nếu bạn chưa biết thì đây là một cơ hội giúp bạn học hỏi, biết đâu … Đọc tiếp