Liên hệ

Mọi góp ý cũng như thắc mắc bạn hãy liên hệ với Zaqnews theo 2 kênh thông tin dưới đây

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

  • Website chính thức của Zaqnews: https://zaqnews.com
  • Địa chỉ email chính thức: support@zaqnews.com
  • Số điện thoại cố định: 0963874577

Liên hệ qua mạng xã hội

  • Facebook.com/zaqnews
  • youtube.com/zaqnews
  • Twitter.com/zaqnews